....ยินดีต้อนรับสู่การบริการข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลหันคา....
   
 
 
 

ท่านผู้ว่า วินัย บัวประดิษฐ์ ได้เป็นประธานพิธี เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลหันคา

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงาน
เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ณ บริเวณหอนาฬิกา 30-31 ธันวาคม 2551
และ 1 มกราคม 2552 (รวม 3 คืน)
พบกับการออกร้านของชมรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอย และพบกับศิลปินนักร้อง

วันที่ 30 ธ.ค.51 พบกับ หลวงไก่ วงดนตรีพาราไดซ์

วันที่ 30 ธ.ค.51 ร่วม Count Down กับ อ้อน เกวลิน
และวง PINK (พิงค์) และวงดนตรีพาราไดซ์

วันที่ 1 ม.ค.52 พบกับ บ่าววี และวงดนตรีพาราไดซ์

ภาพกิจกรรม

โครงการเทศบาลไร้พุง

โครงการรณรงค์ป้องกันภัยอ้วน เป็นโครงกานเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของพนักงานทุกคน

รายละเอียด >> 

วันที่ 23 ตุลาคม 2551
ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอหันคา

 

รายละเอียด >> 

วันที่ 22 ตุลาคม 2551
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 116 วัน จากวันแม่
ถึงวันพ่อ สร้างสามัคคี ณ วัดท่ากฤษณา

รายละเอียด >> 

วันที่ 22 ตุลาคม 2551
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 116 วัน จากวันแม่
ถึงวันพ่อ สร้างสามัคคี

รับฟังธรรมะจากพระครูนิภา ธรรมวงษ์ จากวัดเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด >> 
วันที่ 19 ตุลาคม 2551
เทศบาลตำบลหันคา พาครูผู้ดู
แลเด็กดูงาน
เทศบาลตำบลหันคา พาครูผู้ดูแลเด็กไปศึกษาดูงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ. ลพบุรี
และเทศบาลเมืองอ่างทอง ......
รายละเอียด >> 
วันที่ 4 ตุลาคม 2551 ประชุม
ประจำเดือนของ อสม.เทศบาลตำบลหันคา
ประจำเดือนตุลาคม
รายละเอียด >>