เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
เมนูหลัก ๆ
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 เรื่องทั้งหมดสำหรับการพิมพ์
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 กระดานข่าว
 
 สารบัญเว็บ
 
 ดาวน์โหลดโปรแกรม
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือและเอกสาร :
 สาระที่น่าสนใจ
 ท่านถามเราตอบ
 วรสารประจำเว็บ
 บริการอื่นๆ :
 ลงนามสมุดเยี่ยม
 รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา
 คลังภาพ
 แผนผังเว็บไซต์

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง
13:56:58
วัน : 26-03-2008
GMT : -0800

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มีนาคม 2550

 แลกลิงก์ :

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ราคาทองคำวันนี้


ราคาน้ำมันวันนี้
นโยบายผู้บริหารฯ
เทศบาลตำบลหันคาหน้า: 1/2


นโบายผู้บริหารเทศบาลตำบลหันคา1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ให้มีคุณภาพ และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
1.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และแก้ไขปัญหาจราจร โดยถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลจะเป็นถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หรือถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทั้งหมด ระบบจราจรใหม่ให้ได้มาตรฐาน จุดทางแยกต่าง ๆ จะให้มีสัญญาณไฟเตือนไฟจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน


   


1.3 ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการปรับปรุงท่อระบายน้ำให้มีขนาดมาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล จัดหาเครื่องสูบน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้พอเพียง

   

1.4 พัฒนาที่ดินสาธารณะเพื่อจัดทำสวนสาธารณะ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้โดยเทศบาล เป็นผู้ประสานขอความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและวิทยากร
2.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีต่างๆ ในการประกอบอาชีพให้กับชุมชนต่างๆในเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
- ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ในชุมชน เพื่อเป็นการฝึกให้ประชาชนรู้จักการเก็บออม และระดมทุน เพื่อเป็นเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับลงทุน ประกอบอาชีพ
- สร้างรายได้ตลอดจนการจัดหาตลาด และแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนช่วยกันดูแล และรักษา สิ่งแวดล้อมในทุกด้าน
หน้าถัดไป (2/2)สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 หมู่ที่ 1 ถนนหันคา - บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
ติดต่อสำนักงาน 056 - 451323 / 056 - 451502 โทรสาร 056 - 422620 E-mail : hunkhacity@hotmail.comPHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 17.0 วินาที