เทศบาลตำบลหันคาจัดอบรมโครงการฝังเข็ม
วัน: Monday 28 May 07@ Pacific Daylight Time
หัวข้อ: ข่าวสารงานเทศบาล


  เทศบาลตำบลหันคาได้จัดทำโครงการฝังเข็มให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหันคา  เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสามารถรักษาให้บรรเทาจากโรคที่เจ็บป่วยได้
ชมภาพทั้งหมด ...คลิ๊กมีต่อ... 


         
         
         
         
         


บทความนี้มาจาก เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท
http://www.hunkhacity.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.hunkhacity.go.th/modules.php?name=News&file;=article&sid;=6