เทศบาลตำบลหันคาสัญจรพบประชาชน
วัน: Thursday 24 May 07@ Pacific Daylight Time
หัวข้อ: ข่าวสารงานเทศบาล


 เทศบาลตำบลหันคาจัดงานโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ชมภาพทั้งหมดคลิ๊กที่...มีต่อ


         
 เทศบาลตำบลหันคาให้บริการประชาชนหลายด้าน
1. ให้บริการตรวจสุขภาพ
   2. ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในการช่วยเหลืองานเทศบาลและประสานงานระหว่างประชาชนกับเทศบาล    3. แจกหัวหอมให้กับประชาชนครัวเรือนละ 1 กิโลกรัม
         
         
 ประชาชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก   คณะกรรมการชุมชนตลาดพัฒนา    คณะกรรมการชุมชนเจริญทรัพย์
         
         


บทความนี้มาจาก เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท
http://www.hunkhacity.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.hunkhacity.go.th/modules.php?name=News&file;=article&sid;=4