....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

[ วันที่ 19 เมษายน 2562 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 3 (สรชัย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ32 014

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 เมษายน 2562 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ32 009 สายทางถนนท่ากฤษณา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหันา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มกราคม 2562 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 32003 สายบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ์ หมู่ 1,3 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน ถ.32 002 สายคันกั้นน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1,10 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีตบริเวณถนนสุพรรณหงส์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีตบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 6

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.32003 สายบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1,3 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน ถ.32002 สายคันกั้นน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1,10 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 18 กันยายน 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน บริเวณอาคารอเนกประสงค์(ด้านทิศตะวันตก) จำนวน 2 จุด

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน ถ.32 002 สายคันกั้นน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1,10 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อดินถมเพื่อใช้สำหรับฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ถนน คสล. บริเวณชุมชนเจริญสุข

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีนตั้งแต่สะพานริมแม่น้ำท่าจีนถึงสุดเขตเทศบาล

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนายเชน พ่วงจาด

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอยโกอั่ง (ข้างบ้านนายชัย)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านนายณรงค์ชัย ปรางนาค

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณชุมชนเสริญสุข หมู่ที่ 3 จำนวน 18 จุด

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งรั้วสลิง บริเวณแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนเจริญสุข หมู่ที่ 3 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบรรจบวิถี

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหันคา สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2561

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 เมษายน 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นอาคารข้างสระว่ายน้ำ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสารวัตรฉ่าย

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ] ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศราคากลางจัดซื้อดิน จำนวน 5,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการฝังกลบบ่อขยะ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมเวทีอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างแบบLED โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท(เงินสนับสนุนโครงการ)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณชุมชนเทิดพระเกียรติ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 มกราคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณทางเข้าเทศบาลตำบลหันคา(ทิศใต้)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 มกราคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองนางสนม ดาราโพธิ์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 มกราคม 2561 ] ประกาศราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านทิศใต้

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนทางเข้าเทศบาลตำบลหันคา(ทิศใต้)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองนางสนม ดาราโพธิ์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท (เงินสนับสนุนค่าที่ปรึกษา)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน ถ. 32 002 สายคันกั้นน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1,10 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน ถ. 32 001 สายถนนคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโคมไฟ Street light LED ขนาด 24 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณถนนทางเข้าเทศบาลตำบลหันคา(ทิศใต้)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองนางสนม ดาราโพธิ์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งรั้วสแตนเลส บริเวณคลองยายหอม

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณวัดท่ากฤษณา(ถนนหลังเมรุ)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้ายซอยโกอ่าง (บริเวณด้านทิศตะวันออก)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองกระจับด้วน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่ากฤษณา (ต่อจากของเดิม)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโคมไฟ Street light LED

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองนางสนม ดาราโพธิ์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าและออกเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ] ประกาศราคากลางจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะและเสริมคันขอบบ่อขยะเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 เมษายน 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 เมษายน 2560 ] การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้ายซอยโกอั่ง

[ เอกสารแนบ ]


[ 20 มีนาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งอาคารข้างสระว่ายน้ำ

[ เอกสารแนบ ]


[ 20 มีนาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งสนามหญ้าเทียมบริเวณศูนกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ 17 มีนาคม 2560 ] ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลบริเวณชุมชนสุพรรณหงส์ถึงชุมชน หมู่ 10 พัฒนา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 มีนาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางวี คสล. บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์(ทิศตะวันตก)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเวที

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ] ประกาศราคาการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้ายซอยโกอั่ง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ บริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ] ประกาศราคากลางติดตั้งน้ำพุบริเวณสระน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 1 จุด

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหันคา (ด้านทิศเหนือ)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า คสล. บริเวณร้านจำหน่ายสินค้าประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กันยายน 2559 ] การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 23 กันยายน 2559 ] การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 11

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 กันยายน 2559 ] การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างศาลเจ้า หมุ่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 กันยายน 2559 ] การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 กันยายน 2559 ] การตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยสารวัตรฉ่าย - คลองนางสนม ดาราโพธิ์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 กันยายน 2559 ] การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างบันได คสล. บริเวณข้างร้านสุธาโภชน์ หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 กันยายน 2559 ] ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วลวดสลิงบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างศาลเจ้า หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 11

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27กรกฎาคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร เทศบาลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27กรกฎาคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยสารวัตรฉ่าย - คลองสนม ดาราโพธิ์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27กรกฎาคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบันได คสล บริเวณข้างร้านสุธาโภชน์

[ เอกสารแนบ ]


 

[ 12 เมษายน 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณลานจอดรถหน้าสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]

 


[ 29 มีนาคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 11

[ เอกสารแนบ ]


[ 29 มีนาคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อดินถมเพื่อปรับพื้นที่บริเวณหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ 2 มีนาคม 2559 ] ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน

[ เอกสารแนบ ]


[ 2 มีนาคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมอาคารที่จอดรถบริเวณหน้าศาลเจ้า

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 กุมภาภันธ์ 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ปากคลองนางสนม-ปากคลองกระจับด้วน หมู่ที่ 3

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 กุมภาภันธ์ 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลบริเวณบ้านมั่นคง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 กุมภาภันธ์ 2559 ] ประกาศกลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณท้ายซอยบรรจบวิถี 2 - บ้านแขก หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 กุมภาภันธ์ 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการปูพื้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าแพปลาวัดท่ากฤษณา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บริเวณเกาะนางเด่น หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 มกราคม 2559 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 10

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบดาดคอนกรีตชุมชนหัวทองพัฒนา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หลังสำนักงานเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


 

[วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อดินถมเพื่อปรับพื้นที่บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


 

[ 27 พฤศจิกายน 2558 ] ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลหันคา พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้าง

[เอกสารแนบ คลิกเพื่อดาวน์โหลด]


 

[ 20 ตุลาคม 2558 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]


 

[ 15-06-2558 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่าง

พร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑

เอกสารแนบ (คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลด)

1.ประกาศราคาซอยโกอ่าง

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

3.แบบ ปร.4

4.แบบ ปร.5

 

 

[ 15-06-2558 ] ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.

บริเวณทางเข้าแฟลตตำรวจ - ลาน หมู่ ๑๐

เอกสารแนบ (คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลด)

1.ประกาศราคาทางเข้าแฟลตตำรวจ

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

3.แบบ ปร.4

4.แบบ ปร.5

 

 

[ 15-05-2558 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิม

ซอยข้างบ้านนายจอม หมู่ที่ ๓

เอกสารแนบ (คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลด)

1.ประกาศราคากลางข้างบ้านนายจอม

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

3.แบบ ปร.4

4.แบบ ปร.5

 

 

ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

1.ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย

2.ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

แบบ ปร.5 (ก)

แบบ ปร.6

 


[ 17 มีนาคม 2558 ] ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยจัดซื้อครุภันฑ์พาหนะและขนส่ง และครุภันฑ์ก่อสร้าง

ครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย)

ครุภันฑ์ก่อสร้าง(รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า)

[ เอกสารแนบ ]

 

[ 13 มกราคม 2558 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สำหรับฝึกอาชีพเทศบาลตำบลหันคา หมู่ 1

[ เอกสารแนบ ]

 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com